GDAŃSKA BIBLIOTEKA MOBILNA

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Ksiazki-przyjada-do-domu-W-Gdansku-rusza-pierwsza-mobilna-biblioteka-dla-seniorow-i-chorych,a,68397

http://kultura.trojmiasto.pl/Mobilna-biblioteka-nie-tylko-dla-seniorow-n109233.html

http://www.rp.pl/Zycie-Pomorza/303139829-Ksiazka-w-drodze.html#ap-1

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/w-gdansku-rusza-gdanska-biblioteka-mobilna/dy27q57

http://niestatystyczny.pl/2017/01/11/w-gdansku-wystartuje-mobilna-biblioteka-dla-seniorow-i-chorych/#.WUaUkOnfOM8

http://www.literatura.gildia.pl/news/2017/01/biblioteka-mobilna-z-dowozem-w-gdansku

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21282550,ksiazki-z-dostawa-do-domu-rusza-nietypowa-biblioteka.html

http://rodzina.wiara.pl/doc/3710645.Mobilne-ksiazki

http://gdansk.gosc.pl/doc/3703508.Mobilny-ksiegozbior

KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA

SENIORZE, BĄDŹ OSTROŻNY

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Seniorze-badz-ostrozny-Masz-wplyw-na-swoje-bezpieczenstwo,a,62957

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/prasa/Seniorze-badz-ostrozny-Masz-wplyw-na-swoje-bezpieczenstwo-zapraszamy-na-briefing,a,62869

http://gdansk.dlawas.info/wiadomosci/seniorze-badz-ostrozny-masz-wplyw-na-swoje-bezpieczenstwo/cid,9039,a

https://gdansk.tvp.pl/27327289/seniorze-badz-ostrozny

http://www.radiomaryja.pl/informacje/gdansk-ruszyla-kampania-spoleczna-seniorze-badz-ostrozny/