Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje usługi opiekuńcze we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Gminą Miasta Gdańska nieprzerwanie od 01 stycznia 2014 roku.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna w latach 2018 – 2020 na podstawie zawartych umów z Gminą Miasta Gdańska świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mieszkańców Gdańska z rejonu Centrum Pracy Socjalnej nr 1, 2, 4 i 7. Obsługujemy dzielnice: Zaspa-Rozstaje, Zaspa-Młyniec, Wrzeszcz Dolny, Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Osowa, Oliwa, Strzyża, VII Dwór, Wrzeszcz Górny.

Spółdzielnia na realizację usług otrzymuje zlecenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Spółdzielnia od osób objętych wsparciem nie pobiera żadnych opłat. Spółdzielnia do realizacji usług opiekuńczych zatrudnia opiekunów środowiskowych, którzy posiadają przynajmniej ukończony kurs opiekuna środowiskowego lub równoważny np. siostry PCK . Każdy opiekun środowiskowy zatrudniany przez Spółdzielnię posiada stosowny identyfikator.