Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej tworzą:

Katarzyna Littwin – Prezes Zarządu
Beata Charkiewicz – Członek Zarządu
Katarzyna Krzywicka – Członek Zarządu
Katarzyna Littwin – Dyrektor