Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej tworzą:

Agnieszka Nowak – Prezes Zarządu
Iwona Krasowska – Członek Zarządu
Katarzyna Littwin – Członek Zarządu
Katarzyna Littwin – Dyrektor