+ Doświadczenie

Współpracujemy z wieloma: instytucjami, urzędami, spółkami miejskimi, firmami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, klientami indywidualnymi.  Zdobyta w wyniku współpracy wiedza i doświadczenie naszych pracowników gwarantuje wysoką jakość usług i profesjonalną pomoc podczas doboru zakresu odpowiedniej usługi.

+ Profesjonalizm w działaniu

Zatrudniamy ponad 250 wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nasz personel objęty jest polityką szkoleniową dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób zatrudnionych, wymagań na konkretnych stanowiskach pracy i realizowanych zadań. Zapewniamy dla naszych pracowników, którzy zgłoszą taką potrzebę wsparcie psychologa w zakresie radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie z konfliktami, itp.

+ Bezpieczeństwo i jakość realizowanych usług

Realizując zadania wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone preparaty, sprzęt, narzędzia i urządzenia wiodących producentów. Nasz personel został przeszkolony w zakresie odpowiedniego użytkowania środków czystości, środków dezynfekcyjnych i obsługi sprzętu mechanicznego. Ponadto zaopatrujemy naszych pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odpowiedni strój.

+ Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

W 2015 roku rozpoczęliśmy budowę Strategii Społecznej Odpowiedzialności (Strategia CSR), w oparciu o wskazówki i metodologię promowaną przez normę ISO 26000. Wdrożenie Strategii CSR traktujemy jako działanie innowacyjne. Kluczowe dla nas obszary to:

  • Praktyki z zakresu prawa pracy (6.4)
  • Zagadnienia konsumenckie (6.7)
  • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (6.8)

Realizację założeń do strategii CSR wprowadziliśmy poprzez:

  • Inwestycje w ergonomiczne narzędzia pracy
  • Dbałość o bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników
  • Przyjęcie Polityki definiującej podstawowe wartości przez nas wyznawane i kierunki naszego działania
  • Wspieranie osób z grup defaworyzowanych w wejściu na rynek pracy

Nasza Polityka sprawia, że jesteśmy pożądanym pracodawcą na rynku lokalnym. Jednocześnie oznacza to, że nasza oferta prawdopodobnie nie jest najtańsza na rynku. Uważamy, że najniższe ceny usług nie zapewniają godnych warunków zatrudnienia i wysokiej jakości.

Dzięki współpracy z nami następuje wzrost wydajności funkcjonowania biznesu dzięki skupieniu się na kluczowych dla Klientów zadaniach.

Dla naszych Klientów tworzymy kompleksowe rozwiązania, które optymalizują ich wydatki.

Decydując się na współpracę z nami zyskujecie Państwo solidnego, niezawodnego i  odpowiedzialnego społecznie partnera biznesowego.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie jest dla Ciebie tylko i wyłącznie sloganem,

rozpocznij profesjonalną współpracę z nami gdyż wyznajemy podobne wartości
w prowadzeniu działalności gospodarczej.