Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które znajdują się poniżej:

System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji 6.1.1 oraz komponent usług społecznych 6.2.1

Innowacja społeczna pn.: „Dzięki nam nie jesteś sam – całodobowe centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych na terenie miasta Gdańsk”

Testowanie innowacji społecznej “„Z dobrej ręki – sklep charytatywny”. Model aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy na przykładzie działalności sklepu charytatywnego”