Super_Pracodawca_2014_sGdańska Spółdzielnia Socjalna SUPER PRACODAWCĄ roku 2014

Gdańska Spółdzielnia Socjalna została Laureatem IV edycji Konkursu Super Pracodawca 2014 w kategorii Małe Przedsiębiorstwo, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Andrzej Bojanowski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska wręczył statuetkę Katarzynie Littwin, Dyrektorowi GSS podczas uroczystej gali z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Celem plebiscytu jest wyróżnienie najbardziej aktywnych, rzetelnych oraz godnych zaufania przedsiębiorców.
super pracodawca

– Spółdzielnia intensywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie pozyskiwania profesjonalnej kadry do realizowanych przez siebie zadań. Stała współpraca bezpośrednio przekłada się na jakość aktywizacji zawodowej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, mówi Katarzyna Littwin. Obecnie realizujemy: usługi opiekuńcze (w blisko 300 domach osób potrzebujących wsparcia), usługi kurierskie, remontowe, porządkowe, organizujemy wizyty studyjne, staż zawodowy dla osób bezrobotnych i wspieramy osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej. Stale staramy się rozszerzać nasza działalność by móc zatrudniać osoby które mają trudności w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. W planach mamy również systemowe działania skierowane do społeczności lokalnej, szczególnie do mieszkańców dzielnicy Nowy Port w Gdańsku. Naszą podstawową misją pozostaje wspieranie osób, które mają problemy w odnalezieniu się na rynku pracy, w poszukiwaniu legalnego zatrudnienia zgodnego z umiejętnościami i doświadczeniem.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest najstarszą spółdzielnią socjalną w Gdańsku. Działalność rozpoczęła w 2011 roku. Aktualnie zatrudnia ponad sto osób. Od początku swego istnienia współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców wspieranych przez Ośrodek.