Gdańska Spółdzielnia Socjalna organizuje wizyty studyjne, które mają na celu ukazanie funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej na przykładzie własnej działalności. Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest najstarszą spółdzielnią socjalną w Gdańsku, funkcjonującą od połowy 2011 roku. Spółdzielnia powstała pod patronatem prezydenta Lecha Wałęsy. Wspiera osoby które mają trudności w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, w szczególności osoby z obszaru wykluczenia społecznego.

Oferujemy Państwu możliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych marginalizacją – osób z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych.
Podczas wizyty uczestnicy będą mogli zdobyć informacje na temat zakładania, funkcjonowania i finansowania spółdzielni socjalnych. Profesjonalna i stała współpraca w celu aktywizacji osób bezrobotnych została doceniona przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku poprzez uhonorowanie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej nagrodą Super Pracodawcy 2014. Ponadto, na początku 2015 roku Gdańska Spółdzielnia Socjalna została przyjęta w poczet członków „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku.

W ramach wizyty studyjnej istnieje możliwość poznania trójmiejskich organizacji pozarządowych leżących w kręgu Państwa zainteresowań. Wizyta studyjna będzie doskonałą okazją do przeprowadzenia rozmów, poszukiwania nowych rozwiązań, a także do poznania i skorzystania w przyszłości z doświadczenia osób współpracujących z Gdańską Spółdzielnią Socjalną.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów wizyty studyjnej oraz zapoznania się z kompleksową ofertą wraz z udogodnieniami w postaci przerw kawowych, obiadowych, organizacji czasu wolnego oraz noclegu w przypadku wizyt dłuższych.

Na Państwa pytania na temat wizyt w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej chętnie odpowiedzą Koordynatorzy ds. rozwoju i zleceń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!