Lodolamacze_2015Gdańska Spółdzielnia Socjalna jednym z laureatów Konkursu „Lodołamacze 2015” na szczeblu regionalnym – województwo pomorskie

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest pracodawcą na co dzień angażującym się na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji osób z niepełnosprawnością. W Spółdzielni zatrudniane są zarówno osoby z niepełnosprawnością ruchową, jak i z niepełnosprawnością intelektualną.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna została nagrodzona we wrześniu 2015 r. podczas X edycji Pomorskiej Gali Konkursu „Lodołamacze 2015” III miejscem i brązowym medalem w kategorii „Otwarty Rynek”. W trzech kategoriach Konkursu: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek, Instytucja brało udział ponad czterysta przedsiębiorstw i organizacji.

Traktujemy to wyróżnienie z jednej strony jako docenienie naszych wysiłków, wartości jakimi się kierujemy, ale i również jako zobowiązanie na przyszłość. Przełamujemy stereotypy związane z tym, że jakość pracy osoby z niepełnosprawnością jest niższa, podobnie jak wydajność. Staramy się tak dobierać zadania dla wszystkich przez nas zatrudnianych osób i tych pełnosprawnych i z niepełnosprawnością aby jakość świadczonych przez naszą Spółdzielnię usług była jak najwyższa, satysfakcjonowała naszych klientów i spełniała wdrażane przez nas standardy. Osoby z niepełnosprawnością traktujemy jak osoby pełnosprawne w pracy. Wychodzimy z założenia, że przecież każdy z nas ma swoje specyficzne ograniczenia, ale przecież też posiada wiele umiejętności. Filozofią działania Spółdzielni jest z jednej strony świadczenie profesjonalnych usług opiekuńczych, porządkowych, remontowych i innych, ale przede wszystkim kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych. W przyszłości planujemy zwiększenie liczby stanowisk pracy, na których będą mogły być zatrudniane osoby z niepełnosprawnością – mówi Katarzyna Littwin, Członek Zarządu i Dyrektor Spółdzielni.