W ramach współpracy z Gminą Miasta Gdańsk realizujemy następujące zadania:

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania / Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi
Złota rączka dla seniora
Meble od serca

Równe szanse i zrównoważony rozwój

Zasady równych szans i zasady zrównoważonego rozwoju przy realizacji zadań zlecanych przez Gminę Miasta Gdańska. Osoby uczestniczące w procesie rekrutacji maja równe szanse w zatrudnieniu i wynagrodzeniu, nie są dyskryminowane. Po zawarciu umów wszystkie osoby współpracujące ze Spółdzielnią są traktowane w taki sam sposób. W miarę posiadanych środków przez Spółdzielnię wspierany jest proces rozwoju osobistego. Realizacja zadania wpływa na zmniejszenie różnic w poziomie życia ostatecznych beneficjentów, w dążeniu do zaspokajania podstawowych potrzeb, wzrostu jakości życia i poczucia bezpieczeństwa. Działania na rzecz ochrony środowiska stanowią nierozłączną część procesu rozwoju Spółdzielni. Promowane są i wspierane postawy proekologiczne. Spółdzielnia również w mediach społecznościowych i w swojej siedzibie zamieszcza informacje na temat kampanii “Gdańsk bez plastiku”. Gdańska Spółdzielnia Socjalna jako podmiot odpowiedzialny społecznie od kilku lat wdraża konsekwentnie rozwiązania służące ochronie środowiska, m.in.: wdrożono segregację śmieci we wszystkich punktach ich gromadzenia, elektroniczny obieg dokumentów przyczyniający się do zmniejszenia zużycia papieru, papier ksero z recyklingu, pracownicy i współpracownicy otrzymali wielorazowe bawełniane siatki na zakupy, część pracowników otrzymała butelki na wodę wielokrotnego użytku, w biurze posługujemy się dzbankami z filtrem. Spółdzielnia prowadzi sklep charytatywny z wyposażeniem wnętrz, dzięki któremu pozyskane od darczyńców rzeczy, książki, ubrania dla dzieci mają swoje drugie i kolejne życie. Spółdzielnia realizuje projekt “Meble od serca” w ramach, którego pozyskiwane są meble od darczyńców i przekazywane osobom potrzebującym wsparcia (po czynnościach związanych z odnowieniem i doczyszczeniem mebli przywraca się im się dawną funkcjonalność i estetykę i mogą dalej służyć przez wiele lat). W naszej ocenie powyższe działania wskazują na dużą świadomość Spółdzielni jako organizacji w zakresie równych szans i zasad zrównoważonego rozwoju. Staramy się również poszukiwać nowych narzędzi do tego by jeszcze bardziej ograniczyć zużycie zasobów naturalnych oraz do tego by zwiększać świadomość społeczności lokalnej w zakresie oddziaływania zarówno na środowisko naturalne, ale i człowieka na człowieka.