Powrót na rynek pracy nie musi być trudny – dołącz do nas!

Gdańska Spółdzielnia Socjalna prawie dziesięć lat zajmuje się aktywizacją zawodową i integracją społeczną. Swoją ofertę Spółdzielnia kieruje przede wszystkim do mieszkańców Gdańska. Spółdzielnia została założona przez 7. organizacji pozarządowych, których działalność skupia się na pomocy osobom defaworyzowanym w życiu społecznym i zawodowym. Oprócz głównego obszaru działania czyli aktywizacji zawodowej Spółdzielnia stara się angażować w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia, szczególnie osób starszych czy osób z niepełnosprawnością. Swoją siedzibę Spółdzielnia ma w Nowym Porcie, ale usługi świadczy na terenie całego miasta Gdańska.

Spółdzielnia wspiera osoby oddalone od rynku pracy poprzez umożliwienie im zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w różnych obszarach działalności Spółdzielni, uzyskanie referencji, zatrudnienia, itp. Liczba i rodzaj ofert pracy uzależniona jest od aktualnego zakresu działalności Spółdzielni i od rodzaju realizowanych projektów mających na celu aktywizację zawodową. Więcej informacji o przedmiocie działalności i aktualnych ofertach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Spółdzielnia dla wielu osób stała się ważnym elementem gdańskiego rynku pracy i pomostem na otwarty rynek pracy. Aktualnie Spółdzielnia zatrudnia w oparciu o umowy o pracę i umowy zlecenia blisko 260 osób. Zatrudniane przez nas osoby mają możliwość korzystania ze szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Ścieżki rozwoju osobistego są budowane indywidualnie pod kątem potrzeb i umiejętności danej osoby. W zakresie aktywizacji zawodowej Spółdzielnia współpracuje na bieżąco z Gminą Miasta Gdańska i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, organizacjami założycielskimi i Gdańskim Urzędem Pracy. Spółdzielnia przestrzega obowiązującego prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposaża pracowników w środki ochrony indywidualnej. Terminowo wypłacane jest wynagrodzenia.

W Spółdzielni jest możliwość podjęcia zatrudnienia na stałe, w ramach prac sezonowych i dorywczych. Jest możliwość korzystania ze staży i praktyk zawodowych. Szeroki zakres działalności Spółdzielni umożliwia korzystanie z takiej formy jak próbki pracy i zweryfikowania posiadanych umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Osoby wymagające wsparcia w realizacji zadań otrzymują wsparcie od pracowników Spółdzielni, z których część pełni funkcję trenerów pracy. Jedną z najnowszych inicjatyw jest prowadzenie przez Spółdzielnię sklepu charytatywnego Z dobrej ręki, który rozpoczął swoją działalność w czwartym  kwartale 2018 r. Spółdzielnia utworzyła miejsca pracy z myślą o osobach niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

W Spółdzielni dobrze się pracuje osobom, które chcą pomagać innym i maja duże pokłady empatii i zrozumienia dla innych. Jeśli jesteś taką osobą dołącz do naszego zespołu. Dynamiczny rozwój działalności Spółdzielni powoduje, że pojawiają się różnorodne oferty pracy, zarówno na stanowiska administracyjne, jak i gospodarcze. Istnieje możliwość nawiązania współpracy okazjonalnej.

Spółdzielnia może również wesprzeć realizację innowacyjnych pomysłów aktywizujących społeczność lokalną czy podnoszącą jakość życia osób defaworyzowanych zawodowo i społecznie. Jeśli masz taki pomysł zgłoś się do nas!