Gdańska Spółdzielnia Socjalna obecnie jest jednym z największych świadczeniodawców usług opiekuńczych na terenie Gdańska. Spółdzielnia świadczy usługi od początku 2014 roku i z powodzeniem rozszerza swój obszar działania. Spółdzielnia realizuje usługi opiekuńcze tylko i wyłącznie na zlecenie Gminy Miasta Gdańska i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zakres świadczonych usług przez Spółdzielnię jest zgodny z obowiązującymi w naszym mieście Standardami usług. W zakres usług wchodzą usługi o charakterze pielęgnacyjnym oraz usługi gospodarcze. Zawsze staramy się odpowiednio dobrać opiekuna środowiskowego do oczekiwań i wymagań osoby na rzecz której usługi są świadczone. Traktujemy swoją pracę jako swoistego rodzaju misję w poprawie jakości życia osób, które z różnych przyczyn są już niesamodzielne i wymagają wsparcia osób trzecich. Zdajemy sobie sprawę z tego, że często opiekun środowiskowy jest jedyną osobą, która ma stały kontakt z osobą korzystającą ze wsparcia. Spółdzielnia jest przykładem na to, że dbanie o jak najwyższą jakość realizowanych usług opiekuńczych, wdrażanie standardów, sukcesywne i efektywne zarządzanie procesami oraz analizowanie potrzeb Klientów pod kątem spełnienia ich oczekiwań daje pożądane efekty i zadowolenie osób na rzecz, których usługi są świadczone. Obecnie Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze na rzecz około 750 mieszkańców Gdańska. Opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje potwierdzone ukończonymi szkoleniami i kursami. Nowo zatrudniani opiekunowie środowiskowi przechodzą w Spółdzielni program adaptacyjny pod czujnym okiem koordynatorów dbających o wysoką jakość świadczonych przez Spółdzielnię usług opiekuńczych. Każdy z opiekunów wyposażany jest w środki ochrony indywidualnej oraz uczestniczy w szkoleniach mających na celu podniesienie kompetencji, a co za tym idzie i jakości świadczonych przez Spółdzielnię usług opiekuńczych. Praca opiekuna środowiskowego jest bardzo trudna i wymaga wszechstronnego przygotowania merytorycznego i doświadczenia życiowego oraz umiejętności w podejściu do ludzi często bardzo schorowanych, o różnych cechach charakterologicznych. Opiekun musi posiadać umiejętność wczucia się w sytuację osoby na rzecz której pracuje, musi mieć duże pokłady empatii. Większość współpracujących z nami opiekunów traktuje swoją pracę raczej jak misję, wykonują ten zawód z powołania.

Aktualnie Spółdzielnia realizuje usługi opiekuńcze na rzecz osób zamieszkujących w następujących dzielnicach Gdańska:

 • Zaspa-Rozstaje,
 • Zaspa-Młyniec,
 • Wrzeszcz Dolny,
 • Brzeźno,
 • Nowy Port,
 • Letnica,
 • Młyniska,
 • Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia,
 • Przymorze Wielkie,
 • Przymorze Małe,
 • Osowa,
 • Oliwa,
 • Strzyża,
 • VII Dwór,
 • Wrzeszcz Górny.