Gdańska Spółdzielnia Socjalna powołała Inspektora Ochrony Danych p. Tomasza Porębskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@gss.org.pl

Klauzule informacyjne:

Dla uczestników projektu Złota rączka
Dla kandydatów (rekrutacja)
Dla uczestników FISZ
Dla pracowników
Dla byłych pracowników