Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje usługi asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Gminą Miasta Gdańska nieprzerwanie od lipca 2016 roku.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna w okresie 01 czerwca 2018 –  14 czerwca 2019 na podstawie zawartej umowy z Gminą Miasta Gdańska świadczy usługi asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi. Obsługujemy wszystkie dzielnice Gdańska.

Spółdzielnia na realizację usług otrzymuje zlecenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Spółdzielnia od osób objętych wsparciem nie pobiera żadnych opłat. Każdy asystent  zatrudniany przez Spółdzielnię posiada stosowny identyfikator.