Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej tworzą:

Katarzyna Littwin – Prezes Zarządu, Dyrektor
Beata Charkiewicz – Członek Zarządu