Jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej powołanym przez siedem organizacji pozarządowych. Celem naszej Spółdzielni jest:
– umożliwienie osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacji zawodowej
– podejmowanie działań mających na celu przygotowanie do samodzielnego świadczenia pracy
– prowadzenie działań inkubacyjnych dla tworzenia kolejnych spółdzielni socjalnych
– prowadzenie działań społecznych oraz oświatowo – kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego
– działania społeczne użyteczne w sferze publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Misją Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej jest wspieranie osób, które mają problemy w odnalezieniu się na rynku pracy, w poszukiwaniu legalnego zatrudnienia zgodnego z umiejętnościami i doświadczeniem za odpowiednią płacę. Z naszymi klientami tworzymy profesjonalne relacje biznesowe. Świadczymy usługi zgodnie z naszą polityką, wyznawanymi wartościami i normami etycznymi, oraz z zachowaniem standardów jakościowych.

Środki na realizacje celów statutowych pozyskujemy z:
– działalności gospodarczej
– realizacji projektów (lokalnych, finansowanych z funduszy europejskich)
– konkursów, zadań miejskich

Zakres działalności gospodarczej Spółdzielni jest szeroki. Oferujemy swoje usługi firmom, instytucjom oraz osobom indywidualnym. Działamy na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Specjalizujemy się w usługach:
– opiekuńczych
– remontowych
– porządkowych
– szkoleniach
– organizacji wizyt studyjnych
Zajmujemy się również poligrafią, w tym wyrobem nowoczesnych pieczątek marki Modico

List intencyjny dotyczący utworzenia Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej podpisywała Pani Danuta Wałęsa, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i przedstawiciele przyszłych członków założycieli. Nad całością prac związanych z powstaniem spółdzielni i utrzymywaniu dobrych relacji z władzami miasta Gdańska czuwała pomysłodawczyni tej inicjatywy Pani Janina Liedtke-Jarema Dyrektor gdańskiego MOPR-u.
Honorowy patronat nad Gdańską Spółdzielnią Socjalną objął Prezydent Lech Wałęsa. Przyjacielem Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej i propagatorem ekonomi społecznej w naszym mieście jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Poparcie naszych działań przez znanych i cenionych gdańszczan zobowiązuje nas aby oferowane przez nas usługi były na najwyższym poziomie.

Rzetelność , dokładność, uprzejmość , punktualność i pracowitość to nasza dewiza.

Do pobrania: Statut Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

Fundacja „ Sprawni Inaczej”
Towarzystwo Św. Brata Alberta koło Gdańskie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”

Stowarzyszenie MONAR

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne Prometeusz