Gdańska Spółdzielnia Socjalna prawie dziesięć lat zajmuje się aktywizacją zawodową i integracją społeczną. Duży nacisk kładzie również na działania prowadzące do wzrostu kompetencji społecznych.

Działania te opierają się głównie na doradztwie zawodowym oraz treningach. Przeprowadzane są również  różnego rodzaju szkolenia, warsztaty oraz działania profilaktyczne.

Jeśli czujesz się wykluczony społecznie, zapraszamy do Nas.