Integracja mieszkańców „Osiedla Sitowie”

W dniu 09 sierpnia br. na „Osiedlu Sitowie” miało miejsce spotkanie integracyjne mieszkańców tego osiedla, uczestników i realizatorów różnorodnych działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Organizacja spotkania była możliwa dzięki grantodawcom :

Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki wspomnianym grantodawcom możliwe było wyposażenie bazy plenerowej w grile, wiaty,
namioty i inne akcesoria plenerowe uatrakcjające spotkanie. Wyposażony klub muzyczny
w instrumenty muzyczne a zaplecze kuchenne w odpowiednie sprzęty gospodarstwa domowego
oraz poczęstunek sprawiły, że kilkudziesięciu uczestników spotkania skorzystało z „uczty dla ciała i ducha”.

Założenia projektowe, które przewidują poza integracją aktywizację społeczną i zawodową grup
wykluczonych społecznie z powodu niepełnosprawności ( w tym z powodu zaburzeń psychicznych)
wkroczyły w etap realizacji a opisywane spotkanie sprawiło, że uczestnicy oraz realizatorzy różnych
działań mogli się wzajemnie poznać i dowiedzieć o swojej roli w tym miejscu.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy oraz pracownicy organizacji takich jak :

– Gdańska Spółdzielnia Socjalna,

– Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”

– Stowarzyszenia „Prometeusz” ,

– Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”

– Stowarzyszenie MONAR,

– Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

– Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku – Oruni

– przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku , w osobie
Koordynatora „Osiedla Sitowie”.

Mamy nadzieję, że bogata fotodokumentacja przynajmniej w części oddaje klimat tego spotkania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content