Zachęcamy do udziału w Konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości

pomorska_nagroda_jakosciMisją Konkursu jest angażowanie liderów pomorskich przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia procesów zarządczych, poprzez m.in. sprzyjanie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju organizacji, przy zastosowaniu Modelu Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości.

Udział w Konkursie mogą zgłaszać wszystkie organizacje, które są zainteresowane ewaluacją procesów wynikających z ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ w ich firmach, a będącego myślą przewodnią Pomorskiej Nagrody Jakości.

W październiku 2015 r. upływa termin składania deklaracji uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu, już XIX.

Pomorska Nagroda Jakości jest przyznawana corocznie organizacjom, które prezentują swoje zaangażowanie w zarządzanie jakością oparte na idei ciągłego doskonalenia i zrównoważonego rozwoju.

Nagroda jest przyznawana jako zespołowa, w kilku kategoriach: dla organizacji mikro, małych, średnich, dużych oraz dla instytucji publicznych.

Gdańska Spółdzielnia zdobyła w XVIII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Srebrny Laur Jakości w kategorii mikro organizacja. Dzięki zdobytej nagrodzie Spółdzielnia stała się również członkiem Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości. W naszej ocenie dało Spółdzielni wymierne korzyści do których zaliczyć możemy m.in.:

 • niezależną ocenę sposobu zarządzania Spółdzielnia,
 • doskonalenie narzędzi związanych z jakością świadczonych przez Spółdzielnię usług,
 • ocenę realizacji polityki personalnej i szkoleniowej,
 • ocenę zaangażowania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wpływu Spółdzielni na społeczność lokalną,
 • możliwość porównywania się z innymi organizacjami pod względem przyjmowanych rozwiązań związanych z zarządzaniem przez jakość,
 • wymianę poglądów oraz praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakościowych (dobre praktyki),
 • zdobywanie wiedzy (uczenie się zarówno od osób ze świata nauki, jak i praktyków),
 • budowanie pozytywnego wizerunku organizacji,
 • prestiż,
 • zwiększenie rozpoznawalności marki, jak i jej wiarygodność,
 • możliwość zdobycia nowych klientów,
 • nawiązanie współpracy o charakterze niekomercyjnym,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi wyznającymi podobne wartości jak my.

Wszystkie współpracujące z Gdańską Spółdzielnią Socjalną organizacje zachęcamy do udziału w Konkursie.
NOTKonkurs jest organizowany przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku wraz z Polskim Rejestrem Statków S.A.

Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie: http://notgdansk.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content