Gdańska Spółdzielnia Socjalna Super Pracodawcą 2015

Super_Pracodawca_2015_sPowiatowy Urząd Pracy w Gdańsku po raz drugi przyznał Spółdzielni tytuł Super Pracodawcy, tym razem w kategorii średnie przedsiębiorstwo.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna po raz drugi zdobyła tytuł Super Pracodawcy. Przyznana nagroda jest wynikiem profesjonalnej, skutecznej i efektywnej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku mającej na celu aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych. Spółdzielnia w roku 2015 w ramach współpracy z Urzędem brała udział w Metropolitarnych Targach Pracy, składała oferty pracy, realizowała staże dla osób długotrwale bezrobotnych, wykorzystywała takie instrumenty dofinansowania do zatrudnienia jak bony zatrudnieniowe czy prace interwencyjne.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej powołanym przez siedem organizacji pozarządowych. Spółdzielnia zajmuje się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych. Realizacja naszych celów statutowych odbywa się poprzez świadczenie różnorodnych usług, takich jak np.: usługi opiekuńcze dla osób starszych i z niepełnosprawnością wymagających wsparcia osoby trzeciej, usługi porządkowe (sprzątanie biur i pomieszczeń, terenów zewnętrznych), drobne prace remontowe, obsłudze szaletów miejskich, dystrybucji gazet i ulotek. Skalę działalności Spółdzielni najlepiej widać na przykładzie usług opiekuńczych, które są świadczone w blisko 450. domach. Spółdzielnia zatrudnia prawie 150. opiekunów środowiskowych.

Tytuł Super Pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy to Konkurs, który po raz pierwszy zadebiutował w 2011 roku. W konkursie biorą udział pracodawcy współpracujący z Urzędem. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: „Małe Przedsiębiorstwo”, „Średnie Przedsiębiorstwo” oraz „Duże Przedsiębiorstwo”.

Ta nagroda jest dla nas bardzo ważna, gdyż podkreśla rolę Spółdzielni jako pracodawcy na rynku pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na gdańskim rynku jest wiele wspaniałych pracodawców, z którymi jest ciężko konkurować o tak zaszczytny tytuł. Po raz drugi zostaliśmy docenieni przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku za profesjonalną współpracę i aktywizację zawodową osób, które mają problemy w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. Traktujemy tą nagrodę jako zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i poszukiwania nowych narzędzi aktywizacji zawodowej – mówi Katarzyna Littwin Dyrektor Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content