GSS realizatorem Projektu pt. „Rozwój ekonomii społecznej.[…]”

Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizatorem Projektu pt. „Rozwój ekonomii społecznej. Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej”.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje w terminie kwiecień – grudzień 2016 r. Projekt pt. „Rozwój ekonomii społecznej. Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej”.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych, będących mieszkańcami miasta Gdańsk.

Szczególnie Projekt jest adresowany do:

  1. osób długotrwale bezrobotnych, nie posiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych czy umiejętności;
  2. bezdomnych matek;
  3. osób z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną;
  4. osób bezrobotnych wchodzącą na rynek pracy;
  5. osób wychodzących z bezdomności;
  6. osób z pieczy zastępczej.

W ramach Projektu osoby chcące zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe będą mogły bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach dla opiekunów środowiskowych połączonych z praktykami. Najlepsi kursanci znajdą zatrudnienie w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej jako opiekunowie środowiskowi zaraz po uzyskaniu certyfikatów.

Dodatkowo Spółdzielnia organizuje 4 płatne staże dla osób wchodzących na rynek pracy. Staże będą realizowane w obszarze administracyjno-biurowym i gospodarczym. Po zakończeniu staży przewidywane jest zatrudnienie dwóch osób.

Spółdzielnia jest podmiotem ekonomii społecznej i świadczy szeroką gamę usług, począwszy od usług opiekuńczych dla osób starszych i potrzebujących wsparcia osób trzecich, przez usługi porządkowe, szkoleniowe, remontowe po usługi kurierskie. Szczególnie Spółdzielnia skupia się na usługach o charakterze społecznym. Rozwój działalności Spółdzielni pozwala na sukcesywne zwiększanie zatrudnienia i aktywizację zawodową osób mających problemy w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy.

Spółdzielnia realizując Projekt współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku, podmiotami ekonomii społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

Wszystkim zaangażowanym stronom bardzo dziękujemy.

GSS_plakat_szkolenie_opiekunow

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content