Asystent osobisty dla osoby niepełnosprawnej

Gdańska Spółdzielnia Socjalna z początkiem lipca 2016 r. rozpoczęła świadczenie usług dedykowanych osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Wsparciem asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, w tym z zaburzeniami psychicznymi, objęte zostały osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Ww. usługi są finansowane ze środków PFRON. Zarówno Ośrodek, jak i Spółdzielnia, po raz pierwszy realizują takie usługi. Pomocą objętych jest średniomiesięcznie 30 osób. Spółdzielnia zatrudnia 29 asystentów do realizacji tego zadania. Asystenci zostali odpowiednio przeszkoleni oraz zweryfikowano ich doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w świadczeniu podobnych usług.

Do zadań Asystenta należy m.in.:

 1. towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych i zawodowych;

 2. uczestniczenie w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych osoby niepełnosprawnej;

 3. współdziałanie z różnego rodzaju instytucjami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej;

 4. wspomaganie osoby niepełnosprawnej przez osobistego asystenta w wykonaniu codziennych czynności w domu (warunkiem jest czynne uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w realizacji zadania);

 5. pomaganie w dotarciu w wybrane miejsca, jak np. do placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, placówek służby zdrowia, itp. oraz pomaganie w powrocie do domu;

 6. wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych;

 7. wspieranie osoby niepełnosprawnej w poszukiwaniu pracy, w tym w czynnościach związanych z procesem zatrudnienia, pomoc w przemieszczaniu się do pracy i z pracy;

 8. pomaganie w aktywnym udziale w życiu społecznym i kulturalnym;

 9. wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu codziennych spraw, np. wizyta u fryzjera, dokonywanie zakupów (warunkiem jest czynne uczestnictwo beneficjanta zadania);

 10. wspomaganie beneficjenta w organizowaniu czasu wolnego;

 11. motywowanie beneficjenta do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia jego samodzielności oraz aktywności społecznej (np. wyjście z miejsca zamieszkania w celu nawiązania kontaktów społecznych), przygotowaniu do wyjścia, przemieszczeniu się oraz pomoc w komunikowaniu się.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content