Gdańska Spółdzielnia Socjalna zachęca do udziału w konkursie

Doskonałość drogą do sukcesu

Nawiązując relacje w biznesie, zarówno klient jak i przedsiębiorca pragnie mieć pewność, że jego partner posiada dobry produkt/usługę, jest niezawodny, prezentuje jakość i rzetelność.

Podejmując ryzyko współpracy, opiera się nie tylko na przesłankach ekonomicznych. Coraz częściej przedsiębiorca chce być postrzegany nie tylko jako sprawnie funkcjonujący, dochodowy biznes, ale i jako organizacja o przemyślanej strategii, precyzyjnie nakreślonym planie rozwoju, organizacja przyjazna pracownikom i środowisku, w którym funkcjonuje.

Dążąc do rozwoju, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po rozmaite narzędzia, którymi mierzą skuteczność i efektywność systemu, zgodnie z którym prowadzą działalność – uzyskują certyfikacje, wprowadzają karty kontrolne czy biorą udział w konkursach.

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości jest jednym z narzędzi, które odpowiadają na pytanie: czy organizacja przedsiębiorcy jest spójna, perspektywiczna i optymalna?

Konkurs ten oparty jest na sprawdzonych wzorcach – Polskim oraz Europejskim Modelu Doskonałości. Za model doskonałości uważa się pewien stan odniesienia oraz wzór do postępowania.

W dzisiejszych czasach, przy tak dużej konkurencji oraz wysokiej świadomości konsumenta istotą każdej organizacji powinno być ciągłe doskonalenie. Dążenie do doskonałości obejmuje zespół przedsięwzięć, podejmowanych w celu uzyskania dodatkowych korzyści przez organizację oraz jej klientów.

Spośród wielu konkursów jakościowych, obecnych na rynku, Konkurs PNJ wyróżnia podejście EFQM. Cóż to oznacza? Pierwszym i najważniejszym etapem konkursu jest samoocena organizacji, przeprowadzona w odniesieniu do kryteriów Modelu Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości. Wypełniona ankieta samooceny podlega ocenie ekspertów. Organizacje otrzymują raport, w którym mają określone kierunki działania, wskazane słabe i mocne strony oraz obszary do doskonalenia.

Organizatorami konkursu od ponad 20 lat są: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Laureatów Konkursu zrzesza Klub Pomorskiej Nagrody Jakości, będący platformą dla wspólnych działań, wymiany dobrych praktyk i nawiązania relacji biznesowych.

Każdego roku organizowane są konferencje: „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”, „Zarządzanie jakością w opiece medycznej”. Powstała „Akademia Jakości Experientia” – cykl szkoleń z metod i narzędzi zarządzania jakością skierowanych do przedsiębiorców, prowadzonych przez studentów, mający na celu integrację środowiska akademickiego i biznesowego.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, aby biorąc udział w XXI edycji Konkursu, stanęli na drodze ku doskonałości, co z pewnością przełoży się na skuteczny system zarządzania a w rezultacie większe zyski.

Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2017 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.gdansk.enot.pl

Opracowała:

Anna Wendt, Barbara Wiśniewska

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content