MEBLE OD SERCA

Robisz remont, nową aranżację mieszkania, wymieniasz meble i sprzęt AGD, z którym nie masz co zrobić, przekaż go Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, a my przekażemy go potrzebującym.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje projekt „Rozwój ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach. „MEBLE OD SERCA”. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Gdańsk i realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Projekt „Meble od serca” ma dwa cele, z jednej strony dedykowany jest osobom oddalonym od rynku pracy, z drugiej strony ma przynieść poprawę jakości życia osobom wspieranym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zmiana jakościowa polega na doposażeniu mieszkań w meble, a w niektórych przypadkach na bardzo gruntownych porządkach. Gdańska Spółdzielnia Socjalna powstała w czerwcu 2011 roku, aby wspierać osoby defaworyzowane na rynku pracy w zakresie pozyskiwania legalnego zatrudnienia, zgodnego z ich doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami i kwalifikacjami formalnymi. Spółdzielnia jest również instytucją szkoleniową, która umożliwia zdobycie formalnych kwalifikacji. Projekt „Meble od serca” pozwala na realizację ścieżki aktywizacji zawodowej osobom, które od dawna nie podejmowały zatrudnienia i w związku z tym mają problemy w wypracowaniu właściwych nawyków związanych z pracą. Zatrudniane przez Spółdzielnię osoby otrzymują wsparcie od koordynatora projektu, animatora pracy i bardziej już doświadczonych pracowników. W ramach projektu głównie wykonywane są prace gospodarcze polegające m.in. na gruntownych usługach porządkowych, wnoszeniu mebli, odnawianiu i odświeżaniu mebli darowanych przez ludzi o dobrych sercach.

Aktywizowane są osoby, które nie mają wypracowanych nawyków w związku z pracą, dlatego w ramach projektu umożliwiliśmy zatrudnienie na zasadzie próbek pracy, z możliwością wypłaty wynagrodzenia w odstępach tygodniowych, a w niektórych przypadkach nawet jako dniówki – mówi Katarzyna Salewicz – animator pracy w projekcie. Mamy świadomość, że przy obecnym poziomie bezrobocia w Gdańsku, aktualnie procesowi aktywizacji zawodowej podlegają przede wszystkim osoby z wieloletnią przerwą w zatrudnieniu bądź osoby wcześniej nie pracujące. Uważamy, że zwiększenie przez nas elastyczności w podejściu do realizacji poszczególnych zadań oraz w kwestiach zatrudnienia czy wypłaty wynagrodzeń wpływa na wzrost skuteczności i efektywności realizowanego projektu. W naszym projekcie mogą również znaleźć zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością bądź osoby młode dopiero zaczynające swoją drogę zawodowa. Liczymy, że po zakończeniu projektu część osób z nami zostanie, jako stali pracownicy.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest jednym z największych świadczeniodawców usług opiekuńczych i na co dzień jej pracownicy mają kontakty z ludźmi, którzy potrzebują doposażenia mieszkań w meble, szczególnie w łóżka, meble kuchenne oraz sprzęt AGD, telewizory. Często są to osoby samotne, posiadające środki finansowe tylko i wyłącznie na bieżące potrzeby. Od lat Spółdzielnia poszukuje różnego rodzaju form wsparcia osób starszych w celu poprawy jakości ich życia. Projekt „Meble od serca” zaspokaja często nieujawnione wręcz wcześniej potrzeby.

To co często wydaje nam się mało funkcjonalne, niemodne i przez to nieatrakcyjne, bezużyteczne, może znaleźć zastosowanie w wielu domach mieszkańców Gdańska. My wierzymy w to, że pozornie bezużyteczne przedmioty dla wielu nowych posiadaczy mogą się okazać wprost skarbami – mówi Katarzyna Littwin, Dyrektor Spółdzielni – Osoby przez nas wspierane często mają łzy w oczach w momencie przekazywania im odnowionych mebli. Dla wielu osób jest to ogromna zmiana jakościowa w ich życiu. Projekt został rozszerzony również o sprzęt AGD czy telewizory gdyż wiele osób zadeklarowało również potrzeby w tym zakresie. Spółdzielnia pilotażowo realizowała tożsame zadanie w zeszłym roku przez 3 miesiące. Zgłaszane zapotrzebowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację tego zadania. Pomimo, że projekt trwa zaledwie dwa miesiące już udało nam się pozyskać 86 sztuk mebli, z czego 40 trafiło do osób potrzebujących. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, których cechuje duża wrażliwość i zrozumienie potrzeb innych, za przekazywane meble, sprzęt AGD, telewizory, tekstylia.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content