Z dobrej ręki – sklep charytatywny – nowy, wrażliwy i odpowiedzialny społecznie projekt Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej mający na celu utworzenie miejsc pracy i skuteczną realizację procesu aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Zapamiętajcie ten adres, bo naprawdę warto:

Pomysł na sklep charytatywny zrodził się pod wpływem zgłaszania się do pracy do Spółdzielni coraz większej liczby osób, które wpierw wymagają wsparcia trenera pracy by móc samodzielnie zacząć realizować zadania powierzane im przez pracodawcę. Spółdzielnia potrzebowała przestrzeni, w której skutecznie mogłaby prowadzić proces aktywizacji zawodowej kierowany właśnie do takich osób. W ramach działalności sklepu testowana była innowacja społeczna polegająca na opracowaniu i wdrożeniu Modelu aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy na przykładzie działalności sklepu charytatywnego. Szczególnie położony był nacisk na szkolenia, praktyki zawodowe, organizowanie próbek pracy czy staży pod okiem wykwalifikowanych trenerów pracy. Po zakończeniu testowania innowacji społecznej postanowiliśmy, że Model zostanie wdrożony w ramach działalności statutowej Spółdzielni, jak również kontynuowana będzie działalność sklepu charytatywnego. Działalność naszego sklepu wpisuję się w jedną z wyznawanych przez nas wartości czyli brania odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Otrzymujemy od naszych wspaniałych Darczyńców rzeczy, którym dajemy drugie, a nawet kolejne życie.

Nasz sklep jest bardzo pozytywnie odbierany wśród mieszkańców Nowego Portu, ale i również innych dzielnic Gdańska.

Wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy za wsparcie, bez Was nie udałby się nam.

REGULAMIN SKLEPU CHARYTATYWNEGO